Thor Park is eerste regelluwe zone voor energie

Gepubliceerd op woensdag 23 september 2020 14.16 u.
Thor Park is de allereerste regelluwe zone van Vlaanderen. EnergyVille maakt het voor het allereerst mogelijk dat energie uitgewisseld kan worden tussen de verschillende gebouwen.

Wat betekent dit concreet?

1. Energie uitwisselen

Binnen een regelluwe zone is het doel om lokaal zoveel mogelijk hernieuwbare energie te produceren en overschotten efficiënt uit te wisselen. Zo heeft het nieuwe parkeergebouw op Thor Park een groot dakoppervlakte geschikt voor zonnepanelen, maar een relatief laag verbruik. Thor Central, het historische hoofdgebouw van de mijn, kan zelf dan weer geen zonnepanelen leggen, maar verbruikt wél veel energie. Een uitwisseling tussen beide gebouwen is onder de huidige regelgeving niet toegelaten, maar in een regelluwe zone kan dat wel in de praktijk getest worden, mits overleg met de Vlaamse Regering, VREG, Fluvius en een lokale marktuitbater.

2. Ruimte voor experiment

Ten tweede zullen onderzoekers experimenteren met een vernieuwend thermisch netwerk om hernieuwbare bronnen beter te integreren. Zo kan bijvoorbeeld het verbruik van warmtepompen afgestemd worden op pieken in zonne- en windenergie om dan gelijktijdig warmte en koude te produceren, op te slaan en daarna in te zetten waar nodig.

3. Inzet van gelijkstroomverbindingen

Momenteel werkt het elektriciteitsnet op wisselspanning, terwijl zonnepanelen, batterijen, LED-verlichting en computers op gelijkstroom werken. Er zijn dan omvormers nodig, die de nodige verliezen met zich meebrengen. Eén van de ambities van EnergyVille is om hier verder mee te experimenteren. De nodige reglementen worden uitgewerkt en getest, zodat uiteindelijk fabrikanten veiligere producten op de markt kunnen brengen.

Met andere woorden: op Thor Park openen zich dankzij de regelluwe zone mogelijkheden voor samenwerkingen rond hét energiesysteem van de toekomst.