Thor Central in Genk is eerste Vlaamse congreslocatie met M-label

Gepubliceerd op maandag 5 oktober 2020 16.36 u.
Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir en Toerisme Vlaanderen hebben het allereerste ‘M-label’ toegekend aan Thor Central in Genk. Het M-label geeft aan in welke mate een congreslocatie toegankelijk is.

Opnieuw goed nieuws voor Thor Central. De Genkse congreslocatie ontvangt uit handen van Vlaams Minister van Toerisme Zuhal Demir en Toerisme Vlaanderen het zogenaamde ‘M-label’. Hiermee is Thor Central officieel een ‘toegankelijke meetinginfrastructuur’ die voldoet aan criteria voor bezoekers in een rolstoel, mensen met een auditieve of visuele beperking, en eigenlijk gewoon voor iedereen.

In publieke gebouwen is toegankelijkheid al langer een aandachtspunt, en gelukkig maar. Maar in erfgoedlocaties zoals Thor Central is toegankelijkheid dikwijls een nog veel grotere uitdaging dan elders. Bij de herbestemming van Thor Central naar een vergader- en congreslocatie was het behoud van alle erfgoedaspecten een basisvoorwaarde, maar een maximale aandacht voor toegankelijkheid was dat ook. Alle betrokken partijen (Onroerend Erfgoed, de stad Genk, Inter, de architecten en Toerisme Vlaanderen) wisten beide voorwaarden met mekaar in evenwicht te brengen, met het M-label als bekroning.

Het nieuwe label toont in één oogopslag waaraan je je als klant of bezoeker mag verwachten. Dat gebeurt via de aanduiding ‘M, ‘M+’ of ‘M++’ die respectievelijk staan voor ‘basistoegankelijk’, ‘goed toegankelijk’ en ‘uitstekend toegankelijk’. 

Toegankelijkheid gaat niet alleen over infrastructuur. Uiteraard zijn aangepaste deuren, zalen, hellingen, liften en toiletten belangrijk. Maar toegankelijkheid behelst ook goede communicatie, extra voorzieningen, klantvriendelijkheid, dienstverlening en logische signalisatie.

Een meeting- of congreslocatie kan het M-label enkel krijgen na een grondig onderzoek met opmetingen ter plaatse. Een speciaal hiervoor opgerichte labelcommissie, met vertegenwoordigers van de handicapbeweging en van de toeristische sector, beslist uiteindelijk welk label aan een gebouw wordt toegekend of welke voorwaarden eerst nog vervuld moeten worden. Een locatie kan een screening zelf aanvragen.

Thor Central opende haar deuren in september 2017 en beschikt over 13 vergaderruimtes, een auditorium voor 300 personen, een foyer, een polyvalente zaal en een foodplaza.

Meer info