Historiek: van steenkoolmijn tot techpark

Thor Park ligt op het voormalige mijnterrein van Waterschei-Genk. De steenkoolmijn van Waterschei was één van de zeven steenkoolmijnen van het Kempens steenkoolbekken. Er werd van 1907 tot 1987 steenkool ontgonnen. Dit voormalige mijnterrein is door Vlaanderen erkend als een bedrijventerrein van strategisch belang voor Vlaanderen en dit in het kader van brownfieldontwikkelingen.

Het stadsbestuur van Genk heeft in 2006 de voormalige mijnsite van Waterschei aangekocht van LRM. Daarna is de stad Genk over gegaan tot het uitvoeren van de nodige inrichtingswerken: aanleg van wegen, nutsvoorzieningen, parkings, omgevingsinrichting, … Deze werken werden in 2010 voltooid.

Thor maakt deel uit van de economische infrastructuur van de stad Genk. De ontwikkeling van Thor kadert in de economische ontwikkelingsvisie van de stad Genk. Genk heeft met succes de overgang van de mijnnijverheid naar een industriële economie gemaakt. Deze economische ontwikkeling van de stad werd gekoppeld aan de uitbouw van het stedelijk weefsel waardoor Genk een actieve rol vervult in de stadsregio Hasselt-Genk en algemeen erkend wordt als een dynamische ontwikkelingspool die op diverse domeinen toonaangevende projecten ontwikkelt en daardoor de positionering van de Limburgse stadsregio versterkt.

Om in de toekomst de economische rol van de stad en de regio veilig te stellen en te versterken, zet de stad in op de overgang van een industriële maakeconomie naar een innovatieve maakeconomie en kenniseconomie. De stad ontwikkelt hiervoor een beleid op meerdere domeinen: het ontwikkelen van nieuwe hedendaagse hoogwaardige bedrijfsinfrastructuren waaronder C-mine (creatieve economie) en Thor, maar ook door het aanbieden van initiatieven die de innovatiegerichtheid en duurzaamheid van de aanwezige bedrijven moeten stimuleren, zoals bijvoorbeeld het Humin-project en het project Collectief CleanTech realisatieplan.

Thor moet voor Genk een belangrijke hefboom vormen in de doorgroei naar een meer kennisgeoriënteerde economie.