Duurzaamheid

Duurzaamheid

Thor is vooruitstrevend en eveneens een 'living lab' op gebied van duurzaamheid en milieu.

 

Professioneel duurzaam bedrijventerrein management

De ontwikkeling van het bedrijvenpark wordt bepaald door de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Deze is gericht op een hoge beeldkwaliteit en belevingskwaliteit. Het programma van eisen is duidelijk hoger dan dat van vele andere bedrijvenparken.

Dit is reeds duidelijk in het ontwerp maar vereist ook aangepaste beheerinspanningen. Naast het kwalitatief beheer van de openbare ruimte wordt er ook een intensieve vorm van parkmanagement geïntroduceerd waarbij het belang ligt op raamcontracten en groepsaankopen die voor de aanwezige bedrijven een economisch rendement ressorteren en daarnaast een duidelijk positieve milieu-impact genereren. Het parkmanagement heeft daarnaast ook een belangrijke communicatieve rol tussen bedrijven, overheid, omwonenden en andere stakeholders.

 

De doelstellingen van duurzaam bedrijventerrein management zijn:

 

Grondontwikkelaar:

 • Efficiënt grondgebruik
 • Beheersing van de verkeersstromen en een vlotte ontsluiting
 • Securisatie van de zoning en parking beheer
 • Hoge beeldkwaliteit en aantrekkelijkheid van de zoning
 • Gevarieerd en doeltreffend aanbod van faciliteiten als aantrekking voor de commercialisatie
 • Creatie en instandhouding van een kwalitatieve zoning
 • Invoeren van normen en standaardisatie
 • Vinger aan de pols en overzicht op het dagdagelijks gebeuren
 • Korte en efficiënte communicatie structuren

Bijkomend voor de gebruiker, al of niet eigenaar van het gebouw:

 • Georganiseerd aanbod van ondersteunende faciliteiten
 • Kostenbesparing door synergiëen, efficiënte groepage en groepsaankoop van diensten
 • Organisatie van aanbod openbaar vervoer
 • Single point of contact
 • Milieu/juridisch advies
 • Behoud van marktwaarde

Resulterende maatschappelijke doelstellingen door gebruik parkmanagement:

 • Een optimaal ruimtegebruik
 • Beperking energieverbruik en aanbod alternatieve energie
 • Degelijke waterhuishouding
 • Efficiënt afvalbeheer
 • Vervoersmanagement
 • Milieubehoud
 • Integratie in de omgeving

Energie

Alle bedrijven op het bedrijventerrein Thor zullen een CO2-neutraal elektriciteitsverbruik kennen, Onderliggend beheerplan beschrijft meer gedetailleerd welke acties de Parkmanager zal ondernemen om CO2-neutraliteit te bevorderen, controleren en te handhaven.

Voorst werk stad Genk aan een energievisie voor Thor op vlak van wind, lucht, warmte en geothermie.


Bekijk alle partners Onze partners:
 • Genk
 • Energyville
 • KULRD
 • Imec
 • VITO
 • KULeuven
 • UHasselt
 • Syntra
 • VDAB
 • LRM
 • UCLL_LOGO_CMYK
 • PXL
 • Europese Unie
 • Vlaanderen
 • EFRO
 • ProvinciaalseOM
 • LSM
 • VMM
 • OntroerendErfgoed
 • Fluvius
 • Duurzaamheid
 • T2-campus