Voor wie

Voor wie

Doelgroepen

Thor richt zich tot volgende doelgroepen:

 • Kennisgeoriënteerde bedrijven: regionale start-ups of jonge bedrijven, bedrijven die bepaalde kennis gebaseerde activiteiten op de site willen ontwikkelen, bedrijven die zich ontwikkelen in een kantoorachtige omgeving en door innovatie gedreven worden,… Hierbij wordt zowel gedacht aan regionale als internationale bedrijven
 • Business georiënteerde onderzoeksinstellingen
 • Aanbieders van facilitaire diensten  en  ontwikkelaars, aanbieders van vernieuwende activiteiten die ondernemerschap ondersteunen (hoofdgebouw)
 • Ondernemingen welke productie- of dienstengericht zijn
 • Studenten van 12 tot 99 jaar die technologische opleidingen wensen te volgen

Wetenschapspark

Via haar wetenschapspark biedt Thor een uitermate geschikte omgeving en infrastructuur aan voor (high)tech, innovatieve, kennisintensieve bedrijven en internationale R&D-intensieve ondernemingen die willen samenwerken met kennisinstellingen in de ELAt regio. Deze samenwerking stimuleert nieuwe ideeën en onderzoeksresultaten en de vertaling hiervan in solide ondernemingsprojecten. De nadruk ligt op technologie-, energie- en innovatie-activiteiten.

De IncubaThor is een eerste ontwikkeling op het wetenschapspark.

Hoogwaardig bedrijvenpark

in het hoogwaardig bedrijvenpark richt Thor zich op bedrijven die actief zijn in advies en consultancy, energie (producenten, leveranciers, componenten, service), overheid, ICT (cloud en software), engineering, systeem Integratoren, active Living/healthy aging, living lab, batterij leveranciers, assistieve technologie, meetsystemen, high precision, 3D printing, … kortom op hoogwaardige bedrijven die bezig zijn met technologie in de brede zin van het woord. Mothor is de eerste ontwikkeling op het hoogwaardig bedrijvenpark.

 


Bekijk alle partners Onze partners:
 • Genk
 • Energyville
 • KULRD
 • Imec
 • VITO
 • KULeuven
 • UHasselt
 • Syntra
 • VDAB
 • LRM
 • UCLL_LOGO_CMYK
 • PXL
 • Europese Unie
 • Vlaanderen
 • EFRO
 • ProvinciaalseOM
 • LSM
 • VMM
 • OntroerendErfgoed
 • Infrax
 • Voor wie
 • T2-campus