Organisatie en beheer

Organisatie en beheer
Thor wordt ontwikkeld door stad Genk, LRM en KULeuven die voor projectontwikkelingen beroep doen op samenwerkingen met private ontwikkelaars. Hiervoor werden diverse vennootschapsstructuren opgericht. De site gaat uit van een triple helix ontwikkelingsbenadering.

 

Alle partners beschikken over business development organisaties die actief focussen op het aantrekken van nieuwe bedrijven. Starters worden bijvoorbeeld door dit ervaren team in alle aspecten van het ondernemerschap ondersteund. Tenslotte zorgt dit team ook voor een attractieve community building op Thor.

 

Het beheer van Thor wordt gecoördineerd door de stad Genk en bestuurd door het Thor Ontwikkelings Comité waarin alle ontwikkelingspartijen zijn vertegenwoordigd. Verder zijn er voor elke zone beheerscomités actief die bevoegd zijn voor het opstellen van een huishoudelijk reglement aangaande interne werking en die de criteria opstellen waaraan kandidaat-investeerders voor vestiging in de betreffende zone moeten voldoen.

 

Het te ontwikkelen parkmanagement zal instaan voor het leveren van ondersteunende diensten aan de bewoners op de site (afvalbeheer, beveiliging, energie & technieken, facilitaire diensten, schoonmaak, groenonderhoud, …).

 

 

 

 

 

 


Bekijk alle partners Onze partners:
 • Genk
 • Energyville
 • KULRD
 • Imec
 • VITO
 • KULeuven
 • UHasselt
 • Syntra
 • VDAB
 • LRM
 • UCLL_LOGO_CMYK
 • PXL
 • Europese Unie
 • Vlaanderen
 • EFRO
 • ProvinciaalseOM
 • LSM
 • VMM
 • OntroerendErfgoed
 • Fluvius
 • Organisatie en beheer
 • T2-campus