EnergyVille - Vlaams partnerschap

EnergyVille - Vlaams partnerschap

Vlaams partnerschap rond energie-onderzoek

Wat is EnergyVille

EnergyVille verenigt de onderzoeksinstellingen KU Leuven, VITO,  imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. De onderzoekers leveren expertise aan industrie en overheden op het vlak van intelligente energiesystemen voor een duurzame stedelijke omgeving - zoals smartgrids en geavanceerde warmtenetten.

 

EnergyVille brengt onderzoek, ontwikkeling, training en industriële innovatie samen onder een naam, in nauwe samenwerking met lokale, regionale en internationale partners. Het samenwerkingsverband werd vanaf de start ingebed in grote nationale en internationale netwerken met het doel in en buiten Europa de expert en thought leader voor duurzame energie in de bebouwde omgeving te zijn. Door deze activiteiten wordt de positie van de betrokken onderzoeksinstellingen in de top van Europa op het vlak van innovatief energieonderzoek verder verankerd.
EnergyVille wil in het Thor-wetenschapspark in Genk het centrum vormen van een ecosysteem voor onderzoek, bedrijfsontwikkeling en jobs. In Thor-bedrijvenpark vormen we een aantrekkingspool voor energiebedrijven zodat er ondernemerschap, innovatie, nieuw economisch weefsel en uiteindelijk ook een nieuwe markt rond duurzame energie ontstaat.

 

Partners

VITO, KU Leuven, imec, UHasselt

 

Sleutelbegrippen van EnergyVille

 • Expertise in duurzame energie en intelligentie energiesystemen in de bebouwde omgeving
 • Onderzoek, ontwikkeling, training, industriële innovatie
 • Drijvende kracht achter de transitie naar een duurzaam energiesysteem
 • Centrale positie in de Europese kennisdriehoek ELAt, Eindhoven, Leuven, Aken
 • Stimulans voor onderzoek, businessontwikkeling en jobs in Genk/Limburg

Onderzoeksdisciplines

Energie-opslag, thermische systemen, elektrische systemen, markten en strategieën, steden in transitie

 

Faciliteiten

EnergyVille beschikt over verschillende laboratoria

 • Battery Testing Lab
 • Home Lab
 • Smart Grid Infrastructure Lab
 • Thermo Technical Lab
 • Medium Voltage Lab
 • Matrix Lab
 • PV Metrology Lab

 

EFRO-SALK Projectvoorstel 936

20 mei 2016 - De Vlaamse Regering keurt de cofinanciering goed van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)-project 936 – ‘Naar een duurzame energievoorziening in steden’ (KU Leuven) in het kader van het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020. Ze kent aan de KU Leuven een Hermessubsidie toe van 4,5 miljoen euro en een subsidie van 3 miljoen euro. Het EFRO-project omvat de verdere uitbouw van het onderzoekscentrum EnergyVille. Dit project stelt de EnergyVille-partners in staat om tegen het einde van dit project (2018) ‘up and running’ te zijn en een geïntegreerd onderzoekscentrum uit te bouwen dat klaar is om in te spelen op de energiedoelstellingen van morgen.


http://www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/beslissingen-vlaamse-regering-economie-wetenschap-en-innovatie-20-mei-2016

 

3 concrete doelstellingen

 • investeringen in essentiële labo-infrastructuur
  - totaal opp. ca. 1400 m2
  - nieuwe apparatuur ter waarde van > 7 M€ in EnergyVille 1 en 2
 • technologische innovatie door expertteams (> 45 personen)
 • op basis van geïntegreerde onderzoeksagenda ’s 3 tot 10 jaar vooroplopend op de industriële noden
 • 14 grensverleggende demonstratoren / living labs die
  - ‘proof-of-concept’ geven van technologische innovatie
  - als katalysator werken voor interacties met lokale industrie en het aantrekken van internationale industriële partners.

4 werkpakketten

 1. SolSThore focust op fotovoltaïsche systemen,sterk geïntegreerd in gebouwen, gekoppeld met het intelligente elektriciteitsnetwerk en batterijopslag.
 2. GeoWatt richt zich op thermische netten van de 4de generatie, die lokale vraag en aanbod van warmte & koude van groepen gebruikers met elkaar in evenwicht brengen.
 3. SmarThor onderzoekt het aangepaste techno-economische kader om tot CO2-neutrale, slimme energieclusters te komen door verweving van elektrische en thermische energievectoren.
 4. Communicatie met alle betrokken stakeholders

 

EnergyVille als katalysator

 • voor het aantrekken van internationale bedrijven in de regio
  - Betrokken in verschillende investeringsdossiers,
  - In nauwe samenwerking met: FIT, Locate in Limburg, LRM, KIC InnoEnergy
  - Meerwaarde aanbieden aan bedrijven door:
  toponderzoek samenwerkingsmogelijkheden en toptalent
  productiemogelijkheden op de site en in de omgeving
 • Versterken van het Limburgs Hoger Onderwijs
  - Associatie UHasselt: partner in EnergyVille
  Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO)
  Industriele ingenieurswetenschappen
  Uitbouw tot expertisecentrum voor batterijtechnologie
  investeringen in batterij-labo (1,2 MEUR - SALK) en
  Extra onderzoekers (Nieuwe profs + PhD/MSc studenten)
  - In de nabijheid van opleidingscentrum T2 Campus
  - Organisatie van industriële workshops en seminaries op THOR Park

Key messages EnergyVille

 • Driven by societal and industrial needs
 • Long forward looking
 • Focus on specific themes to ensure critical mass
 • Roadmaps as backbone for portfolio management
 • Demonstrate early technological innovation in challenging lead applications and living labs
 • Ensure funding from low to high TRL
 • Connect into the larger ecosystem

Ingebed onderzoek zorgt voor continuïteit

 • Thor Park
  - regelluwe zone voor testen van nieuwe businessmodellen en geavanceerde technieken
 • KIC InnoEnergy
 • DERLab
 • Cluster Energie in Vlaanderen
  - in Limburg verankerd (Smart Grids Flanders)
 • Global Smart Grid Federation (GSGF)
 • Limburg (Genk)
  - magneet voor energietransitieBekijk alle partners Onze partners:
 • Genk
 • Energyville
 • KULRD
 • Imec
 • VITO
 • KULeuven
 • UHasselt
 • Syntra
 • VDAB
 • LRM
 • UCLL_LOGO_CMYK
 • PXL
 • Europese Unie
 • Vlaanderen
 • EFRO
 • ProvinciaalseOM
 • LSM
 • VMM
 • OntroerendErfgoed
 • Infrax
 • EnergyVille - Vlaams partnerschap
 • T2-campus